شنبه تا چهارشنبه 8:00 - 17:00 ، پنجشنبه 8:00 - 13:0002177446259
info@mobtakeran.academy

برچسب

اخذ نمایندگی آموزش چرتکه
اعطای نمایندگی آموزش چرتکه
اعطای نمایندگی آموزش چرتکه شرکت مبتکران آریا پارس با بیش از یک دهه سابقه آموزشی درخشان در نظر دارد جهت توسعه و اشاعه هر چه بهتر خدمات آموزشی خود،  در زمینه آموزش چرتکه تحت برند (IQMAS) و آموزش رباتیک تحت برند (ROBOMAS) از میان تمام آموزشگاه های علمی آموزشی آزاد ، مدارس و مراکز فنی...
بیشتر بخوانید

متن ویجت

تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

کیس ها