نمایندگی ها

get

همراهان عزیز و گرامی، خوش آمدید

ستاد مرکزی کشور
ردیف مدیر مسئول شماره تماس سمت
1- صدرالسادات 09123457798 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
2- شریفی 09395582980 معاونت آموزش و هدایت تحصیلی
3- سیدامیرحسین صدرالسادات 09907610117 مدیر واحد مالی و پشتیبانی