چرتکه

Iqmas

مهارت هوش هیجانی

EQMAS

رباتیک

robomas

ریاضیات آسان

IQMAS

خدمات ما

برگزاری دوره های چرتکه

برگزاری دوره های تربیت مدرس

برگزاری دوره های ضمن خدمت

برگزاری دوره های رباتیک

برگزاری همایش ها و فستیوال های علمی و فرهنگی

هوشمند سازی مراکز علمی

برگزاری دوره آموزشی یادگیری بدون فراموشی مادام العمر (MINDMAP)

برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی رباتیکRobomas

برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی هوش هیجانی EQMAS

شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس

اولین آکادمی کسب و کار نوجوانان و جوانان در ایران با مجوزهای رسمی از متولیان آموزشی کشور

داستان موفقیت ما

40
تعداد دوره های مدرسی برگزار شده
20000
تعداد فراگیران تحت آموزش
1068
تعداد مدرسین فعال کشوری
0
تعداد نمایندگی ها در سطح کشور