روز

نوامبر 14, 2018
محاسبات ذهنی چرتکه
تاثیر چرتکه در آموزش ریاضی چرتکه یک ابزار محاسبه قدیمی است که شما را قادر می سازد تا ظرفیت ذهن خود را برای تمرکز بیشتر و استفاده از روش های تحلیلی در حل مسائل ریاضی و امور روزمره خود افزایش دهید . احیای دوباره چرتکه اخیرا چرتکه در سرتاسر جهان بخصوص در آسیا و خاورمیانه...
بیشتر بخوانید

متن ویجت

تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

کیس ها